After Nero’s 2017: Handelsgeest

Titel : Handelsgeest
Groep : After Nero’s
Ontwerp : After Nero’s
Aantal Bloemen : 200.000                                                                                                                                    

Onder de vlag van de VOC, de lange tocht gemaakt over de wereldzeeën. Vertrouwende op het kompas en een uitgestippelde route.

Het is de reis waard geweest, het pakhuis kan weer worden gevuld en de producten kunnen weer aan de man gebracht worden. Vaten, kisten en zakken met specerijen worden naar boven gehaald. Handel wordt er gedreven, hier hebben ze het allemaal voor gedaan. De mensen uit de stad hebben naar deze dag uitgekeken, er zijn weer nieuwe producten!                                                                                                                                    
foto van Corsogroep After Nero's.foto van Corsogroep After Nero's.

Na de presentatie aan de groep op 28 april hebben wij, net als de andere groepen, ons ontwerp gepresenteerd op de presentatieavond in de feesttent.

De wagen beeld een groot pakhuis uit in de tijd van de VOC, ook wel de Gouden Eeuw genoemd. Deze periode staat vooral bekend om de handel die er gedreven werd. Dat is ook wat wij gaan uitbeelden met deze wagen. Het straatbeeld in de grote stad ten tijde van de VOC. Op en rond de wagen komen ongeveer 30 figuranten die de wagen tot leven laten komen.

De wagen wordt 9 meter hoog en 12 meter lang.